Se alla

Liberalerna i Sundsvall är fast förankrade i den liberala ideologin och dess fokus på den enskilde individen och dennes livschanser, att leva det liv man önskar och att gemensamt utveckla den hållbara kommunen Sundsvall utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv.

Vi sätter skolan först. I skolan ska varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. Idag hamnar mycket fokus på de elever som har svårigheter att nå målen, och de som ligger längre fram får inte rätt utmaningar. Detta måste förändras. Alla elever ska få undervisning som möter deras förutsättningar. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Vi vill förbättra deras förutsättningar att fokusera på sin huvuduppgift; att bedriva undervisning i klassrummet. Detta genom att införa en rad stödfunktioner som minskar de många andra uppdrag som lärarna nu också behöver hantera.

Valfrihet är inte en fråga om ålder. Liberalerna står för valfrihet även för äldre, därför ska det vara möjligt att välja ett trygghetsboende i den kommundel du bor och känner dig hemma i. Det ska vara möjligt att få sin mat från en annan restaurang än kommunens kök.

Språket är nyckeln till integration. Mångas frihet och möjligheter är begränsade eftersom de saknar jobb och har bristande språkkunskaper. Vi vill att det satsas på svenska språket redan i förskolan eftersom det är där grunden läggs för att sedan lyckas i skolan och arbetslivet. Alla som jobbar inom den kommunala omsorgen ska kunna prata svenska på en acceptabel nivå. Detta är viktigt såväl för barnen i skolan som att de äldre ska kunna känna sig förstådda samt kunna kommunicera med personalen.

 

 

Nyheter i Liberalerna

7 september 2022

Liberalerna vill bygga Ostkustbanan!

Sträckan mellan Gävle och Härnösand är en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor. En upprustning av Ostkustbanan kommer att innebära ett stort lyft för järnvägsförbindelserna…

Sociala medier

  • Följ på: 

Liberalerna i Västernorrlands län